Algemene voorwaarden en copyright

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de inhoud die hierin wordt aangeboden. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen die beschikbaar zijn op deze website, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze materialen mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, te downloaden, te wijzigen, te publiceren, te verspreiden of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ons best doen om de informatie op de website accuraat en actueel te houden, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op alle momenten compleet, juist, betrouwbaar of beschikbaar is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om deze website te gebruiken, of uit enige actie of beslissing die gebaseerd is op de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen, te verwijderen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om deze website bij te werken en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud na de datum van publicatie.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.